Monday, February 14, 2011

अश्रुची व्यथा....

मीच माझ्या वेंधळ्या मनाला,
सावरण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला,
अन आठवला माझ्या डोळ्यातला,
एक अश्रु खळकन निखळलेला.....

तोच अश्रु तुझ्या आठवणीतला,
अवचित असा हसवुन गेला,
अन पाणावलेल्या माझ्या डोळ्यांना,
हलकेच मग फसवुन गेला.......

निखळणार्‍या अश्रुला मीच,
रस्ता मोकळा करुन दिला,
अन अनोळखी वळण वाटेवर,
तोच माझं ह्रदय पिळवटुन गेला.......

आता मीही शांत झालोय,
अश्रुही ओघळुन गेलाय,
पण माझ्या गालावर मात्र,
निष्फळ प्रेमाची निशाणी,
सुकवुन गेलाय.........

              नंदू

No comments:

Post a Comment