Friday, February 25, 2011

सहजच.....

काळोखातुन प्रकाश अंश,
क्षितिजापार धावत असतो,
त्याच प्रकाशातुन मंद वारा,
वेड्यासारखा वहावत असतो...

No comments:

Post a Comment