Wednesday, February 23, 2011

सहजच.....

नात्यात दोहोंच्याही,
प्रेमाचा मेळ असावा,
त्यात कुणाच्या ही,
भावनेशी खेळ नसावा......

No comments:

Post a Comment