Monday, February 14, 2011

माझ्या कोकणातलो "गणपति"

कोकणातल्या चाकरमान्यानी गर्दी केल्यानी मुलखात जावुक,
गणपति ईले की कोकणातलो चाकरमानी होऊन जाता असोच "भावुक"....
मग गौराई ईली की, मटनाचो नैवेद आणि वाईच वाईच हे "तिर्थ" घेतले,
ना मगे गौरी गणपतिचा विसर्जन करुन घराकडे परततले........
दशावतारी खेळे आणि भजनाची डबलबारी,
वड्याबरोबर काळ्या वाटाण्याचा सांभार भुरकत जातत घरी.....
माझ्या कोकणातल्या "गणपतिची" शान असताच अशी न्यारी,
म्हनानच कोकणतलो चाकरमानी करता दरवर्षाक मुलखाची "वारी"........

                    नंदू

No comments:

Post a Comment