Wednesday, February 23, 2011

सहजच.....

नात्यात जिव्हाळ्याची,
घट्ट विण असावी,
त्यात कुठली ही,
भावना हीन नसावी......

No comments:

Post a Comment