Monday, February 14, 2011

कविता

काही सुचत नाही,सुचत नाही,
म्हणुन त्याने एक कविता केली,
तिने ही ती छान आहे म्हणुन,
आपल्या छातीशी धरली,
तसा त्या कागदातुन,
एक उसासा बाहेर पडला,
तशी ती बावरुन अवघडली,
कागदाची गुंडाळी अधिकच,
आपल्या ह्रदयाशी कवटाळली,
अन वेड्यासारखी पहातच राहीली,
कारण..................................
कारण त्या कवितेच्या कागदातुन,
दोन आसवे खळकन घरंगळली.....
           


नंदू

No comments:

Post a Comment