Wednesday, February 16, 2011

सहजच.....

शब्द संपले की,
भावनांचा संवाद सुरु होतो,
अन आपोआपच अश्रुंचा,
ह्रदयाकडे प्रवास सुरु होतो.....

No comments:

Post a Comment