Monday, February 14, 2011

वेदनेची कविता

वेदनेतली कविता,
वेदनेतच का होरपळावी,
कवितेतली वेदना का,
आजन्म छळावी......(१)

प्रसवलेली कविता का,
वेदनेला दिसत नसावी,
सुखाचं माप ओलांडुन,
का दुखःला,
कवटाळुन बसावी........(२)

वेदनेच्या काळजात काही,
अशीच भावना असावी,
जशी मनाच्या गाभार्‍यात,
जणु कविता अमुर्त दिसावी.......(३)

कविमन हळवं असतं,
याची वेदनेला कल्पना नसावी,
म्हणुनच वेदनेच्या मनातली कविता,
वेदनेच्या मनातच रुसावी.......(४)

             


  नंदू

No comments:

Post a Comment