Thursday, February 24, 2011

सहजच.....

रात्री तुझ्या डोळ्यांत पाहताना,
आकाशीचा चंद्र जणु हासत होता,
जरा जवळ जाउन पाहीलं,
तर तुझ्या ऐवजी,
चंद्रच लाजताना दिसत होता......

No comments:

Post a Comment