Thursday, February 24, 2011

सहजच.....

तुझ्या मुखकमला वर,
भान माझे हरले होते,
तेव्हा तुझ्या लोचनांनी,
माझे मलाच भारले होते.....

No comments:

Post a Comment