Wednesday, February 16, 2011

सहजच......

घनशामाच्या सावळ्या रुपावर,
सखी राधा ही भाळली होती,
त्याच शामसुंदराच्या भक्तिची,
माळ मीरेने ही माळली होती.......

No comments:

Post a Comment