Friday, February 18, 2011

सहजच.....

चांदण्यात फिरण्याची,
काही औरच मजा आहे,
राणी आहे चांदणी,
अन,चंद्र राजा आहे.....

No comments:

Post a Comment