Wednesday, February 23, 2011

सहजच.....

नात्यात दोहोंच्या ही,
प्रेमाचा मेळ असतो,
त्यात कुणाच्या ही,
भावनांशी खेळ नसतो....

No comments:

Post a Comment