Sunday, July 31, 2011

हद्द झाली....

वाट पहाण्याची हद्द झाली,
डोळे ही कसे पेंगु लागले,
रात्र ही आता हद्दपार झाली,
अंगणी सुर्यकिरण रांगु लागले....

गजर्‍याच्या सुवासाने,
खोली गंधीत झाली,
खिडकीत उन पावसाचे,
खेळ रंगु लागले,
तुझ्या पैंजणांच्या चाहुलीने,
पावसाचे थेंब ही झिंगु लागले....

चिंब भिजलेल्या आठवणी,
घरभर धावु लागल्या,
आता ती नक्की येणार,
पावसात चिंब न्हाऊन निघणार,
असं पावसाचे तुषार,
माझ्या कानी सांगु लागले....

पण ती आलीच नाही तर..?
पावसात चिंब न्हालीच नाही तर..?
ह्या विचारानींच विस्कटलेले,
माझे ह्रदय पंगु होऊ लागले....
नंदू

No comments:

Post a Comment