Wednesday, July 27, 2011

क्षण एक प्रेमाचा

क्षण एक तो प्रेमाचा,
मला खुप आठवुन गेला,
विसरलेल्या आठवणींत,
मलाच गोठवुन गेला.....

मी ही वेड्या सारखा,
स्तब्ध उभा राहीलो,
विखुरलेल्या आठवांना,
क्षणभरच साठवुन गेला.....

मनातली तुझी आठवण,
क्षणापुरतीच का होईना,
माझ्या रिक्त ओंजळीत,
मुक्तपणे पाठवुन गेला.....

क्षणभराची आठवण आता,
आयुष्यभर सोबतीला आहे,
भिजलेल्या आसवांना माझ्या,
क्षणभरच गारठवुन गेला.....

मुक्त क्षण तो प्रेमाचा,
क्षणोक्षणी अनुभवला होता,
एका विरघळलेल्या क्षणी तो,
अनपेक्षित घरंगळुन गेला.....

क्षण एक तो प्रेमाचा,
मला खुप आठवुन गेला,
आर्त भावना माझ्या,
कायमच्या मिटवुन गेला.....
कायमच्या मिटवुन गेला.....


नंदू

No comments:

Post a Comment