Sunday, July 31, 2011

पिछेहाट...

महाराष्ट्र देशी मराठीची,
होत चाललीय पिछेहाट,
घसरतोय टक्का मराठी मनाचा,
येथे उपर्‍यांची मात्र कॉलर ताठ....

विझलेल्या मनांमध्ये,
ठिणगी काही पडत नाही,
मराठीच्या जयघोषाची,
राळ नुसतीच उडत राही,
मराठीच्या अस्मितेची,
पोळी भाजणार्‍यांनी मात्र,
थोपटुन घेतलीय आपलीच पाठ....

कुणाचा पायपोस,
कुणास नाही,
मागचा पुढच्याची,
टांग खेचत राही,
परक्यांच्या नावे,
ठणाणा करणार्‍यांनी,
भरुन घेतलेत,
आपलेच माठ....

खुशाल बंद करुन घ्या,
तुमच्या मनाची कवाडे,
पडणार नाही थाप,
आता डफावर,
मिळणार नाहीत आता,
ऐकण्या क्रांतीचे पोवाडे,
विझलेल्या निखार्‍यांत,
नुसताच धुर दिसतोय,
मोडलेल्या कण्यांनी,
कशी करावी मान ताठ....

मराठीची होत चाललीय पिछेहाट.....
मराठीची होत चाललीय पिछेहाट.....

नंदू

No comments:

Post a Comment