Wednesday, July 27, 2011

पाऊस मनातला

आवरता आवरेना,
नयनांतली बरसात,
आठवांनी जमण्यास,
आता केलीय सुरुवात....

कोसळणार्‍या जलधारा ही,
काही बरसायचे थांबेनात,
भावनांचा ह्रदयी माझ्या,
आदळतोय झंझावात....

तो सागर ही उधानलेला,
कवेत घेण्या आसुसलेला,
सरीता ही बेभान झाली,
शिरण्या सागराच्या ह्रदयात....

पाऊस मनातला माझ्या,
डोळ्यांवाटे पाझरु लागला,
मनीचे गुज तुला सांगण्या,
मन धावले सोडुन रीतभात....

जलधारा अंगावर घेत,
मी मात्र अबोल उभी,
उलगडता ही येईना,
अंतरीचे गुढ गर्भी,
आक्रंदन एका प्रियेचे,
दिसेल का रे भर पावसात....

तो पाऊस ही कठोर कसा,
सुर्यास दिसभर लपविता झाला,
मी मात्र ह्रदयीचा तेवता दिवा,
घेऊन उभी,
वाट पाहातेय दिनरात....
वाट पाहातेय दिनरात....
नंदू

No comments:

Post a Comment