Wednesday, July 27, 2011

का....?

विझलेल्या माझ्या क्षणांना,
तुझ्या आठवणींचे निखारे,
पुन्हा शिलगावतील का....?
आसुसलेल्या माझ्या कानांना,
तुझ्या पैजणांचे झंकार,
पुन्हा रिझवतील का....?
फाटलेलं हे आभाळ माझं,
ठिगळं लावुन ही शिवलं जाईना,
आपल्या ऋणानुबंधाच्या,
हळुवार धाग्यांनी ते,
पुन्हा कधी शिवलं जाईल का....?
मी ही इथे उदास भ्रमर जसा,
तु ही हिरमुसलेली गुलाब कळी,
प्रितीच्या बरसणार्‍या धारांनी,
ह्रदयीची फुलबाग फुलवता येईल का....?
मनीची ही घालमेल माझ्या,
कोणा कधी...,कशी सांगु मी,
पाझरणार्‍या आसवांना माझ्या,
जागीच थोपवता येईल का....?
जागीच थोपवता येईल का....??
जागीच थोपवता येईल का....???
नंदू

No comments:

Post a Comment