Sunday, July 31, 2011

असेन मी....

आठवणींत वावरत,
असेन मी....
श्वासांना सावरत,
असेन मी....
डोळे घट्ट मिटुन घे,
अन बघ....
स्वप्नामध्ये बावरत,
असेन मी....

ह्रदयीच्या स्पंदनांत,
असेन मी....
अंगठीच्या कोंदनात,
असेन मी....
जरा बाहेर ये,
अन बघ....
प्राजक्ताच्या प्रांगणात,
असेन मी....

केसातल्या गजर्‍यात,
असेन मी....
डोळ्यांतल्या काजळात,
असेन मी....
आत डोकाव जरा,
अन बघ....
ह्रदयी दाटुन,
आलेल्या वादळात,
असेन मी....

चांदणीच्या शीतल छायेत,
असेन मी....
गर्द हिरव्या वनराईत,
असेन मी....
नदीच्या पात्रात,
पाय सोड,
अन बघ....
पाण्यात पडलेल्या,
चंद्राच्या प्रतिबिंबात,
असेन मी....

बहरलेल्या शिशिरात,
असेन मी....
हरवलेल्या तिमिरात,
असेन मी....
वसंतात घेतलेल्या झोक्यात,
असेन मी....
ह्रदयावर हात ठेव,
अन बघ....
धडधडत्या प्रत्येक ठोक्यात,
असेन मी....

तुझ्या नजरेने पहाशील,
तर जळी,स्थळी,पाषाणी,
दिसेन मी....
अन माझ्या नजरेने पहाशील,
तर फक्त तुझ्याच ह्रदयात,
दिसेन मी.......
नंदू

No comments:

Post a Comment