Wednesday, July 27, 2011

आकर्षण

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
अधिरलेल्या धरणीला ही,
वरुणराजाच्या आगमनाचे,
आकर्षण आहे....

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
फेसाळणार्‍या लाटांना ही,
किनार्‍याचे आकर्षण आहे....

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
फितुर लोचनांना ही,
आतुर ह्रदयाचे आकर्षण आहे....

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
निसर्ग राजाला ही,
जलभरल्या मेघांचे,
आकर्षण आहे....

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
सळसळणार्‍या सरीतेला ही,
उधानलेल्या सागराचे,
आकर्षण आहे....

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
ओळखीच्या वाटेला ही,
अनोळखी पावलांचे,
आकर्षण आहे....

हे आयुष्य किती,
विलक्षण आहे,
तहानलेल्या चातकाला ही,
पाण्याच्या एका थेंबाचे,
आकर्षण आहे....

नंदू

No comments:

Post a Comment