Thursday, July 28, 2011

राधा अन मीरा...

राधेने प्रितीचा ठेवा,
कृष्ण भक्तीने माथी लावला,
अन मीरेने भक्ती रसाचा,
प्याला प्रितीने ओठी लावला....

राधेला बासरीत ही,
कृष्णाची प्रित गवसली,
मीरा ही एकतारी घेऊन,
कृष्णभक्तीत तल्लीन झाली....

एकीला भक्ती,
प्रितीत गवसली,
एकीची विरक्ती,
भक्तीत विलीन झाली....

प्रिती अन भक्ती,
दोन्हींची सांगड,
कृष्णाच्या ठायी,
अलौकीक अन अजोड,

गोपसखा श्री हरी,
राधेचा मैत्र कान्हा,
मीरेच्या भजनांनी,
वेडावला पुन्हा पुन्हा....
नंदू

No comments:

Post a Comment