Wednesday, July 27, 2011

अबला की....?

दरवेळी पुरुषानेच का स्त्रीची चाचणी करावी,
दरवेळी तिनेच का त्याच्यासाठी परिक्षा द्यावी,
पातिव्रत्याचा दाखला दाखवण्या करीता,
दरवेळी सितेनेच का अग्नित उडी घ्यावी...?

पुरुषांचे राग लोभ सतत सहन करत,
तिनेच का निमुट आसवं गाळावी,
पुरुषांनी एक पत्निव्रताचा टेंभा मिरवावा,
मग कुंतिनेच का गर्भधारणा लपवावी...??

आजची स्त्री खरंच अबला आहे का हो,
प्रत्येकीने आपल्या आत झाकुन पहावे,
पुरुषांच्या खांद्याला खांदा भिडवणार्‍यांनी,
पन्नास टक्के आरक्षणाची मागणी तरी का करावी...???

नंदू

No comments:

Post a Comment