Wednesday, July 27, 2011

कधीतरी मी आले होते...

कधीतरी मी आले होते,
तुझ्या स्वप्नांत विहरले होते,
कधीतरी तुझ्या स्वप्नांचे भावविश्व,
माझ्या येण्याने बहरले होते....

कधीतरी मी आले होते,
तुझ्या ह्रदयी बागडले होते,
कधीतरी तुझ्या ह्रदयाचे दार,
माझ्या साठी उघडले होते....

कधीतरी मी आले होते,
तुझ्या लोचनी सामावले होते,
स्वप्नाळु ते नयन तुझे,
माझ्या जाण्याने पाणावले होते....

कधीतरी मी आले होते,
तुझ्या जीवनी एकरुप झाले होते,
जीवनाच्या पाऊलवाटेवर चालताना,
तुझ्यासंगे बिनघोर वावरले होते....

कधीतरी मी आले होते,
तुझी जीवन संगीनी झाले होते,
डाव अर्ध्यावर सोडुन जाताना,
विरह वेदनेत माझी मीच न्हाले होते....

कधीतरी मी आले होते,
हे तुला आता आठवतेय का रे,
का तु मोडुन टाकलेस ते,
माझ्या आठवांचे भावविश्व सारे....

मला माहीत आहे जाळत असेल,
तुला आपल्या दोघांचे नाजुक नाते,
पण आठवत असेल ना तुला...?
तुझ्या जीवनी...............
कधीतरी मी आले होते....
नंदू

No comments:

Post a Comment