Sunday, July 31, 2011

फक्त आठवणींतुन उरलीस

मी सरळच चालत होतो,
तुच वाकड्यात शिरलीस,
मी तीरपा कटाक्ष काय फेकला,
सरळ सरळ ह्रदयच हरलीस....

मला ही आधी वाटलं,
ही थोडी गंमत असेल,
मी फेकलेल्या कटाक्षाची,
मिळालेली ही किंमत असेल....

पण जेव्हा ओठांच्या,
मोहोळीतुन गुलाबी हसलीस,
त्या जीवघेण्या हास्याने,
थेट माझ्या ह्रदयाला डसलीस....

सरळ माझ्या डोळ्यांतुन,
माझ्या मनात भरलीस,
आयुष्यभर साथ देण्याच्या,
आणाभाका घेऊन,
माझ्याच कुशीत विरघळलीस....

पण अचानक......
अचानक एक दिवस,
मला त्या वाटेवर,
पुढे जाऊ देऊन,
स्वतः मात्र हलकेच,
माझ्या ही नकळत,
मागे सरलीस....

आताशा ती वाट वाकडी,
करुन मी जात नाही,
कारण त्या सरळ वळणावर,
आता तु.....
तु फक्त माझ्या,
आठवणींतुनच  उरलीस....

नंदू

No comments:

Post a Comment