Sunday, July 31, 2011

फक्त तुझ्याचसाठी...

सोनचाफ्याचा गंध दरवळला,
तुझ्याचसाठी....
गुलमोहर ही बघ बहरला,
तुझ्याचसाठी....
नदिचं खळाळणं हे ही,
तुझ्याचसाठी....
तृणपातीचं तरारणं ते ही,
तुझ्याचसाठी....
जलधारांचं उन्मुक्त बरसणं,
तुझ्याचसाठी....
वेड्या मनाचं उदासीन तरसणं,
तुझ्याचसाठी....
मनमोराची केकावली ही,
तुझ्याचसाठी....
कोकिळेची स्वरावली ही,
तुझ्याचसाठी....
शांत सागराची सुरेल गाज ही,
तुझ्याचसाठी....
हिरवाईचा हिरवा साज ही,
तुझ्याचसाठी....
चंद्र ही बघ भारावलेला,
तुझ्याचसाठी....
एकच क्षण पण हरवलेला,
तुझ्याचसाठी....
क्षणभरच दिसलेली ती,
ओझरती अंगकाठी....
घट्ट झाल्या आपसुकच,
भावनांच्या रेशीमगाठी....
आता जरी नसलीस तु,
माझ्या ह्रदया पाशी....
जन्मभरीची वाट पहाणं आलं,
फक्त तुझ्याचसाठी....
फक्त तुझ्याचसाठी....


नंदू

No comments:

Post a Comment