Wednesday, July 27, 2011

निरोप

गालीचे हासु तुझ्या,
ओठी होते फुलले,
केसांचे थवे तुझ्या,
खांद्यावर रुळले,
मनापासुन वाटत होते,
जरा जवळी तुला घ्यावे,
पण चंचल मन माझे,
होते जरा बावचळले....

तुलाही काही सांगायाचे,
होते मला कळले,
ओठांवरले भाव तुझ्या,
होते डोळ्यांत तरळले,
निशःब्द भावना सार्‍या,
तुझा चेहरा सांगत होता,
आतुरले मन तुझे कसे,
होते जरा गोंधळले....

भारावलेल्या भावनांनीच,
दोघांनी निरोप होता घेतला,
पुन्हा केव्हा भेट होईल,
म्हणून हात हातातला सुटला,
मागे वळुन पाहताना,
माझ्या ह्रदयाने जाणीले,
हलकेच दोन अश्रु,
तुझ्या गाली होते ओघळले....
नंदू

No comments:

Post a Comment