Tuesday, August 2, 2011

"मॅनेज" केलाय...???

आजकाल सर्वच देवांवर,
दुधातुपाचा अभिषेक होतोय,
सार्‍या जनतेला अन्न,
देणारा बळीराजा मात्र,
अन्न पाण्याविना,
उपाशी तडफडतोय....

आजकाल जो तो देवांना,
सोन्या चांदीने मढवतोय,
सार्‍या जगताच्या अंगावर,
वस्त्र घालणारा गिरणी,
कामगार मात्र,
उघडा,नागडाच भटकतोय....

आजकाल देवांचा वावर,
आलिशान कोठीत होतोय,
परक्यांच्या डोक्यावर छप्पर,
घालणारा भुमिपुत्र मात्र,
हक्काच्या घरासाठी,
अहोरात्र वणवण करतोय....

मोर्च्यात वावरणारे पांढरपेशे,
सकाळी त्यांच्या नावाने,
गळे काढताहेत,
रात्र झाली की स्कॉच सोबत,
त्यांच्याच मढ्यावरचे लोणी,
चखना म्हणून चाटताहेत....

कुणास ठाऊक हा सगळा,
त्या परमेश्वराचा खेळ चाललाय,
की ह्या भांडवलदार पांढरपेश्यांनी,
"त्या"ला ही "मॅनेज" केलाय...???

नंदू

No comments:

Post a Comment