Tuesday, March 15, 2011

सहजच.....

तुझं माझ्याकडे ते एकटक पहाणं,
नाजुक जीवणी दाताखाली दाबुन,
पायाच्या अंगठ्यानं मातीत रेघाटणं,
सारंच कसं जीवघेणं होतं....
बेधुंद करी मज डोळ्यातील भाष्य,
अन तुझं मधाळ मादक हास्य,
सारंच माझ्या जीवावर बेतनं होतं.......
....नंदू....

No comments:

Post a Comment