Tuesday, March 1, 2011

"अ-माणुसकी"

नात्यातला जिव्हाळा,
जेव्हा अगदीच न उरतो,
माणुसकीचा लवलेशही,
कसा तेव्हाच सरतो......

माणुसकीने वंचित,
असे बाबा अन आई,
अडगळीत जाऊन पडले,
पहा कित्येक काही......

अपत्याला मोठे करण्या,
सर्वस्व बहाल केले ही,
पण त्याच बछड्याला,
आता माणुसकी उरली नाही.....

दोन जीवांचं मनोमिलन,
जेव्हा शारीरीक नात्यात होई,
अमानुष पणे गर्भ पाडुनी,
त्याची आई जाऊ पाही....

असेच कैक गर्भ पहा,
रस्त्या रस्त्यावर फुलती,
माणुसकीचा एक हात ही,
न येई त्यांचे पुढती.......

आज प्रत्येक जीव पहा,
कसा स्वार्थी होऊ पाही,
जिव्हाळ्याचे नाते विरले,
माणुसकीचा लवलेशही नाही.....
माणुसकीचा लवलेशही नाही.....

नंदू

No comments:

Post a Comment