Thursday, March 10, 2011

गृहीणी

दिवसभर बॉसची बोलणी,
शॉर्टनोट्सची पॅड न लेखणी,
निमुटपणे सहन करत बिचारी,
संध्याकाळची वाट पहात,
घाव मनीचे झेलते ती गृहीणी.....

पहाटेच लगबगीनं ते डबा करणं,
सकाळीच स्टेशनवरच्या गर्दीतुन,
वाट काढत ८.३५ची लोकल पकडणं,
निमुट सहन करत बिचारी,
लेट मार्कच्या आधी,
ऑफिसला पोहचते ती गृहीणी......

दिवसभर पुरुषांच्या झेलत नजरा,
हसत खेळत कंठते आपला दिवस बरा,
मैत्रीणींचे सोबत अकाउंट्स तपासत,
निमुट सहन करत बिचारी,
संध्याकाळी लोकलच्या गर्दीत,
सावरत बसते ती गृहीणी.....

रात्रीच्या स्वयंपाकाची करत तयारी,
भाजी खरेदी करत बाजारात,
मारते एकटीच फेरी,
घरी सासुची संतापलेली स्वारी,
रुचकर चवीचा करुनी खाना भारी,
निमुट सहन करत बिचारी,
उद्याचा विचारात गढुन जात,
झोपेच्या आधिन होते ती गृहीणी.......

नंदू

No comments:

Post a Comment