Wednesday, March 16, 2011

मौन


तु किती ही मौन पाळलंस तरी,
तुझ्या डोळ्यांची भाषा कळत होती,
ह्रदयाची स्पंदनं अबोल झाली तरी,
माझ्या ह्रदयात ती घोळत होती.....तु किती ही मौन पाळलंस तरी,
तुझी नजर खाली वळत होती,
मी नजर द्यायचं म्हटलं तरी,
माझ्या नजरेला नजर द्यायचं टाळत होती.....

तु किती ही मौन पाळलंस तरी,
मला ह्रदयाची भाषा कळत होती,
तुझ्या ह्रदयाची धडधड वाढली तरी,
माझ्या ह्रदयात ती मिसळत होती.....

तु किती ही मौन पाळलंस तरी,
तुझ्या ओठांची भाषा कळत होती,
तु कितीही नाकारायचं म्हटलंस तरी,
दाताखाली ओठ दाबुन कळवळत होती.....

तु किती ही मौन पाळलंस तरी,
तुझी देहबोली स्पष्ट होत होती,
ओठांवर नाही असलं तरी ही,
मान हो म्हणण्यास तळमळत होती.....

प्रेमाच्या नाजुक गणिताला,
मौनाची वजाबाकी छळत होती,
भागायचं नसलं काही ही, तरी,
नजरेची बेरीज गुणल्यानं जुळत होती.....

नंदू

No comments:

Post a Comment