Tuesday, March 15, 2011

सहजच.....

अंधारातल्या सावल्या,
माझ्या पासुन दूर झाल्या,
उजेडात येताच मात्र बघा,
माझ्यात विरघळुन गेल्या....

No comments:

Post a Comment