Friday, March 25, 2011

माझी मीच....

माहीत आहे मला चांगलं,
तुझं हे वागणं नेहमीचंच आहे,
पण अंतरंगी अगदी अस्वस्थ,
मात्र, माझी मीच आहे......

तुला त्याची पर्वाच नाही,
तुझं हे सतावणं रोजचंच आहे,
पण ह्र्दयी अगदी खिन्न,
मात्र, माझी मीच आहे.....

कधीतरी मला समजुन घेशील,
याच आशेत वावरायचं आहे,
पण निराशेने विछिन्न,
मात्र, माझी मीच आहे.......

चंद्र,चांदण्या,रातराणीचा सुगंध,
हे फक्त आता कल्पनेतच आहे,
पण हे सर्व स्मरताना उद्विग्नं,
मात्र, माझी मीच आहे........

आता फक्त तुझ्याच आठवणींना,
उराशी घेउन कवटाळायचं आहे,
त्या सरत्या आठवणींची साक्षी,
मात्र, माझी मीच आहे.......
नंदू

No comments:

Post a Comment