Friday, March 25, 2011

नियम

बगळ्याने धरले ध्यान,
माशास न उरले त्राण,
एकाचा होई खेळ,
दुसर्‍याचा जाई प्राण.....

जंगलचे कायदे ही तसेच,
अन त्याचे ही कैक प्रकार,
हरीणाचा जीव येई कंठाशी,
वाघाला मिळते शिकार.....

आकाशीच्या पक्षांची दशाही,
वेगळी अशी नाही काही,
आसुसल्या गिधाडांच्या तोंडी,
चिमण्या पाखरांचा जीव जाई.....

भावनाशुन्य मानवाच्या जगात,
याहुन दुसरे काय घडणार,
धन दांडग्यांच्या होमात,
उपेक्षितांची आहुती पडणार.....

मानव असो वा पशुपक्षी,
सर्वांना लागु नियम एक,
मिळुन रहा रे सार्‍यांनी,
होऊ नये गर्वाचा अतिरेक.....


नंदू

No comments:

Post a Comment