Sunday, March 6, 2011

ओळखीचा कट्टा

पहा सांज रात झाली,
रोजची दिवाबत्ती ही झाली,
हलकेच सखयाची शीळ,
कानी घुमु लागली......

मनीची धडधड वाढली,
नजर भिरभिरु लागली,
डोळ्यांच्या कोनांतुन,
माजघरातल्या आईचा,
कानोसा घेऊ लागली....

पर्स गळा अडकवली,
वहाण पायी चढविली,
वर्तमानपत्रात घुसलेल्या,
बाबांना चुकवत अलगद,
उंबरा ओलांडती झाली....

वाट रोजचीच होती मळलेली,
ह्रदयी भावनांची गर्दी उसळलेली,
त्याचे पाच मिस्स कॉल पाहुन,
S M S ने उत्तर देती झाली.......

पार्कातल्या कट्ट्यावर त्याला,
हुश्श्श्श.....ती भेटली एकदाची,
त्यालाही भिती होती वाटत,
पार्कात वॉकला येणार्‍या बाबांची,
तिथलाच एकांती बघुन कोपरा,
दोघंही निवांत हो बैसली........

दोघांची नजरा नजर झाली,
त्याने तीच्या बोटांत बोटे गुंफीली,
पाच मिनिटांची ती धावती भेट,
लाख मोलाची किंमती झाली,
उद्या पुन्हा भेटण्याची ग्वाही देउन,
ती घराकडे लगबग चालु लागली.....
ती घराकडे लगबग चालु लागली.....


नंदू

No comments:

Post a Comment