Sunday, May 22, 2011

आधार

वृक्षाचा आधार घेणं,
हा वेलीचा धर्म आहे,
तिला निराधार न करणं,
हे त्या वृक्षाचे कर्म आहे....

वृक्षाचा आधार घेत वेल,
चहुकडे फोफावत जाते,
जणु काही ती त्याच्या,
ह्रदयापर्यंत झेपावत जाते....

वेलीचे अस्तित्व त्या,
वृक्षावर आवलंबुन असते,
म्हणूनच ती त्या वृक्षाला,
सतत कवटाळुन असते....

असेच हे प्रेम संसाराच्या,
भवसागरात झिरपुन असते,
म्हणुनच "नवरा"रुपी वृक्षराजाला,
"पत्नी"रुपी फुलराणी बिलगुन असते....

नंदू

No comments:

Post a Comment