Sunday, May 22, 2011

वीज कोसळली

वीजेचा लोळ कोसळावा तशी,
ती त्याच्यावर कोसळली,
त्यांच्यामधली लाजेची भिंत,
मात्र क्षणार्धात ढासळली.....

चंद्र ही होता साक्षीला,
सागराची गाज ही जोडीला,
आज एक वेगळ्याच धुंदीत,
जणु सरीता सागरात मिसळली.....

धुंद वारा ही दिमतीला,
मंद शीळ घालत अवतरला,
मनो मिलनाची ती निशा,
चांदणी होऊन चंद्रात वितळली.....

नंदू

No comments:

Post a Comment